Hỏi & Đáp: Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Tôi và bạn tôi đang có dự định thành lập Công ty hợp danh hoạt động và kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Kính mong công ty Luật Việt Tín có thể tư vấn giúp chúng tôi thủ tục để thành lập công ty? Tôi xin chân thành cám ơn. >>Tư vấn thành lập công ty<< – thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài – Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài Trả lời: Theo quy định tại Điều 20, Nghị định Xem thêm…