Ai là người phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân là một trong những quyết định quan trọng, có tầm ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời của mỗi con người, gia đình và toàn xã hội. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải làm tròn nghĩa vụ đóng thuế để xây dựng đất nước ngày một phồn vinh, thịnh vượng và phát triển. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định như thế nào về vấn đề này? Hãy cùng Luật Việt Tín đi sâu vào tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Ai là người phải nộp thuế thu nhập Xem thêm…