Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới tại Hà Nội

Mỗi năm, có hàng ngàn doanh nghiệp được thành lập mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp mới. Luật doanh nghiệp 2014 đã có nhiều quy định mới trong đăng ký thành lập doanh nghiệp mới. Theo luật này, có hai cách để đăng ký thành lập doanh nghiệp mới: Đăng ký thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn. Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh theo các bước sau: Doanh nghiệp chuẩn bị dầy đủ hồ sơ đăng ký thành Xem thêm…

Quy định về hồ sơ đăng ký kinh doanh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 2014 Tên doanh nghiệp. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư Xem thêm…

Điều kiện để thành lập công ty TNHH

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty TNHH? Bạn chưa biết bạn có đủ điều kiện để đăng ký thành lập công ty TNHH hay không? Hãy để luật Việt Tín hỗ trợ bạn vấn đề này. Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015 đã quy định cụ thể các điều kiện về mặt chủ thể trong việc thành lập công ty. Luật này đã dành một điều riêng quy định về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân có quyền thành Xem thêm…

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thành lập công ty là bước đầu cho kế hoạch hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh của bạn. Vậy trình tự, thủ tục để thành lập công ty được thực hiện như thế nào? Sau đây là một số thông tin về quy trình để thành lập một công ty hy vọng sẽ phần nào giúp được quý khách để thực hiện thủ tục này. Ngày 01/12/2015 Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Ban hành thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 chính thức có Xem thêm…

Tư vấn mở công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế. Luật Việt Tín cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần với các nội dung sau: Tư vấn các vấn đề trước khi tiến hành thủ tục thành Xem thêm…