Cần làm gì để đăng ký nhãn hiệu quốc tế?

Vấn đề sở hữu trí tuệ không phải là mới mẻ tại các quốc gia Châu Âu. Tuy nhiên, tại Việt Nam thì các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ như quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý…chỉ mới phát triển trong những năm gần đây. Cùng với sự phát triển của lĩnh vực SHTT, các doanh nghiệp ngày nay đã ý thức được tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình. Một nhãn hiệu khi đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam thì nó chỉ được Xem thêm…