Tìm hiểu đăng ký giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật được thể hiện bằng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, tuy nhiên để nhận được sự bảo hộ của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì cần phải đăng ký giải pháp hữu ích. Thuộc tính cơ bản của giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề. Trong cuộc sống hàng Xem thêm…

Đăng ký sáng chế thông qua OAPI (Tổ chức sở hữu trí tuệ Châu Phi)

OAPI là Tổ chức Sở hữu trí tuệ châu Phi nói tiếng Pháp. Các nước thành viên là Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Comoros, Congo, Guinea Xích Đạo, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Bờ Biển Ngà, Mali, Mauritania, Niger, Senegal và Togo. Xin lưu ý rằng không phải chỉ với một đơn đăng ký sáng chế quốc tế là bạn có thể được bảo hộ tại tất cả các quốc gia của OAPI. OAPI là thành viên của Công ước quốc tế và hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT). Thời hạn cho  việc thực hiện Xem thêm…

Tra cứu thông tin sáng chế ở đâu?

Với tư cách là một đại diện sở hữu công nghiệp, Việt Tín chúng tôi đại diện quý khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích, đăng ký nhãn hiệu… Với kinh nghiệm và uy tín nhiều năm, chúng tôi tin tưởng sẽ đem đến cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý chất lượng nhất. Tư liệu sáng chế là những tài liệu được công bố công khai hầu hết các cơ quan sở hữu trí tuệ trên thế giới cung cấp các điều kiện cần thiết để công chúng có thể Xem thêm…

Giải pháp hữu ích khác gì so với sáng chế

Sáng chế là giải pháp hữu ích là hai thuật ngữ luôn đi liền nhau trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên thì nhiều người thường hiểu lầm sáng chế và giải pháp hữu ích là một. Một giải pháp kỹ thuật muốn được đăng ký sáng chế thì phải là sản phẩm hoàn toàn mới có tính sáng tạo mà người bình thường không thể nghĩ ra được. nó có khả năng ứng dụng trong cuộc sống. Còn giải pháp hữu ích là những sản phẩm chế tạo ra nhằm cải tiến làm tăng thêm chức năng Xem thêm…

Hành vi xâm phạm sáng chế, giải pháp hữu ích

Hành vi xâm phạm sáng chế, giải pháp hữu ích là các hành vi sử dụng các đối tượng được bảo hộ trong phạm vi và thời hạn bảo hộ mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu đã đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. Để khẳng định sự đồng nhất (trùng) giữa sản phẩm vi phạm với sản phẩm được bảo hộ, giữa quy trình vi phạm với quy trình được bảo hộ cần phải so sánh tất cả các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm/quy Xem thêm…

Họ sáng chế

Khi người nộp đơn muốn đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích của mình ở nhiều nước, thì tất cả đơn đăng ký sáng chế đó và tất cả tài liệu công bố tiếp theo liên quan đến sáng chế đó được gọi chung là họ sáng chế. Có ít nhất ba cách để xác định họ sáng chế: Tất cả các tư liệu sáng chế cho dù trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến tài liệu ưu tiên sẽ thuộc về sáng chế. Tất cả các tư liệu sáng chế có ít nhất một tài liệu ưu Xem thêm…

Việc soạn thảo đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế

Yêu cầu về đơn được đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích ở các nước là khác nhau. Tuy nhiên có ba yêu cầu cơ bản về soạn thảo đơn cần lưu ý. Yêu cầu thứ nhất, là đơn yêu cầu đăng ký sáng chế chỉ nên đề cập đến duy nhất một sáng chế, hoặc một nhóm các sáng chế kết nối với nhau tới mức tạo thành một ý tưởng sáng tạo chung duy nhất. Yêu cầu này thường được gọi là tính thống nhất của sáng chế. Thứ hai, phần mô tả phải bộc lộ sáng chế Xem thêm…

Quy trình, thủ tục đăng ký sáng chế

Mục đích của việc sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế là để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu đối với sáng chế của của mình. Đăng ký sáng chế không phải là quy định bắt buộc nhưng với tư cách là Hãng luật uy tín, nhiều năm cung cấp các dịch vụ về Sở hữu trí tuệ, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký sáng chế của mình nhằm đảm bảo các quyền đối với sáng chế, cũng như có căn cứ pháp lý bảo vệ quyền của mình khi có tranh chấp pháp Xem thêm…

Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích là quyền của chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích đó. Việc đăng ký sáng chế nhằm đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu sáng chế đó như: quyền khai thác công dụng, quyền bán, tặng, cho,… và có đủ cơ sở pháp lý khi có tranh chấp phát sinh liên quan đến sáng chế đó. Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích: Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích trước hết thuộc về tác giả hoặc người thừa kế hợp Xem thêm…

Đăng ký giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới,có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Theo các quy định của Luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 tiêu chuẩn về tính mới, khả năng áp dụng cũng như đối tượng của Giải pháp hữu ích, các đối tượng không được bảo hộ là Giải pháp hữu ích được quy định giống như đối với sáng chế. Một điểm mà bạn cần quan tâm về đăng ký giải pháp hữu Xem thêm…