Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Marid

Khi tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền theo Nghị định thư Marid thì trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bạn chỉ cần chỉ ra những nước mà bạn muốn nhãn hiệu của mình sẽ được bảo hộ. Các thủ tục nộp đơn và quá trình xét nghiệm đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo Nghị định thư Marid cũng tương tự như  Thỏa ước Marid, Nhưng nếu như bạn nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Marid thì sẽ có những thuận lợi hơn so với Thỏa Ước Marid là: Xem thêm…