Tại sao phải đăng ký logo thương hiệu độc quyền

Đăng ký logo thương hiệu độc quyền là thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể với tài sản là logo thương hiệu. Logo thương hiệu được coi là một tài sản trí tuệ vô giá, nhất là khi logo thương hiệu đó đã được người tiêu dùng biết đến rộng rãi.   Đăng ký logo thương hiệu độc quyền nhằm những mục đích sau: Thứ nhất, xác lập quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với logo thương hiệu của mình, đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu khi có tranh chấp Xem thêm…