Các bước đánh giá hợp quy giống cây trồng

Công bố hợp quy và đánh giá hợp quy giống cây trồng là một thủ tục pháp lý quan trọng trước khi lưu hành trên thị trường. Vậy các bước đánh giá hợp quy giống cây trồng trong nước bao gồm những gì? Hãy để Luật Việt Tín đi sâu vào tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây. Các bước đánh giá hợp quy giống cây trồng sản xuất trong nước Để đánh giá hợp quy giống cây trồng sản xuất trong nước, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo các bước Xem thêm…

Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật là một hoạt động mang tính chất bắt buộc đối với mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm này trên thị trường. Thủ tục công bố và hồ sơ công bố hợp quy được thực hiện ra sao? Hãy để Luật Việt Tín tư vấn cho bạn qua bài viết dưới đây. Trình tự, thủ tục công bố hợp quy Để có thể đưa sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật ra thị trường một cách hợp pháp, quý khách hàng và các bạn cần phải công bố sản phẩm Xem thêm…