Quy định về khắc dấu tròn công ty

Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 cho phép doanh nghiệp quyết định về hình thức, số lượng hay nội dung con dấu tròn doanh nghiệp. Doanh nghiệp sau khi thành lập có thể tự khắc dấu tròn ở cơ sở uy tín và thực hiện đăng ký mẫu con dấu lên sở kế hoạch để được phép sử dụng con dấu này trong hoạt động kinh doanh, giao dịch với các đối tác, văn bản lưu hành nội bộ, …

Điều 44 của luật doanh nghiệp cũng quy định rõ ràng như sau:

“1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Mã số doanh nghiệp.
2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.
4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu”.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Luật cũng quy định rõ mẫu con dấu doanh nghiệp thể hiện dưới hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác được thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước theo quy định. Trên đó thể hiện thông tin về mã số doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác, … vào nội dung mẫu dấu.

Xem thêm:

Văn hóa dùng con dấu cá nhân ở Hàn Quốc

Điều kiện để khắc và sử dụng con dấu

Những cơ quan đơn vị được khắc dấu dập nổi

Doanh nghiệp không được sử dụng hình ảnh, từ ngữ hoặc là các ký hiệu như: quốc kỳ, quốc huy, hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, … các hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi con dấu cần làm thủ tục đổi con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Trước khi thay đổi, hủy mẫu con dấu thì doanh nghiệp cần làm thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên cổng thông tin quốc gia gồm: tên, mã số, địa chỉ trụ sở, số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của con dấu.

Quy định về khắc dấu tròn công ty
5 (100%) 1 vote