Thắc mắc về việc làm thêm con dấu vuông cho doanh nghiệp

Anh Minh – Hải phòng có câu hỏi: ” Công ty của tôi là công ty TNHH một thành viên và đã có con dấu công ty tnhh là con dấu tròn có giá trị pháp lý đã được đăng ký mẫu dấu. Tuy nhiên tôi muốn làm thêm con dấu vuông có nội dung là tên doanh nghiệp, mã số thuế và địa chỉ để làm ở các phòng ban, bộ phận thì có hợp pháp không? Nếu được thì có cần đăng ký con dấu mới này trên cơ quan chức năng để được phép sử dụng con dấu không? Số lượng tối đa được phép làm bao nhiêu?

Trả lời:

Khắc dấu Việt Tín xin gửi đến bạn lời giải đáp như sau:

– Về con dấu tròn của doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp chỉ có duy nhất một con dấu (hình tròn, hình vuông, hình đa giác tùy theo doanh nghiệp lựa chọn khắc dấu theo quy định mới nhất luật doanh nghiệp 2014) thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ do doanh nghiệp phát hành. Con dấu này còn được gọi là dấu pháp nhân và phải được đăng ký mẫu dấu tại cơ quan công an và doanh nghiệp chỉ được sử dụng sau khi được cấp Giấy chứng nhận mẫu dấu. Việc quản lý, sử dụng con dấu của doanh nghiệp được quy định tại Nghị định 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/8/2001 và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58 về quản lý và sử dụng con dấu.

– Về việc doanh nghiệp khắc và sử dụng những con dấu vuông để khắc tên, mã số thuế…

Xem thêm:

Văn hóa dùng con dấu cá nhân thay cho chữ ký ở Hàn Quốc

Điều kiện để khắc và sử dụng con dấu

Hiện nay, ngoài việc quản lý con dấu tròn pháp nhân của doanh nghiệp, nhà nước không quản lý việc doanh nghiệp khắc và sử dụng dấu tiêu đề, ngày tháng, dấu tiếp nhận công văn, dấu chữ ký, dấu mã số thuế .. ở dạng vuông của doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp của bạn có thể tự mình khắc, sử dụng và chịu trách nhiệm với con dâu dạng này mà không phải đăng ký lưu hành tại bất kỳ cơ quan chức năng nào. Nhà nước cũng không có quy định giới hạn số lượng con dấu vuông của doanh nghiệp.

Hi vọng thông tin chia sẻ trên đây giúp ích được cho bạn!

Thắc mắc về việc làm thêm con dấu vuông cho doanh nghiệp
5 (100%) 1 vote