Sự dịch chuyển của nguồn vốn FDI

Việt Nam đang là một trong những quốc gia hàng đầu trong khu vực về thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tính cho đến hết ngày 20/07/2017, Việt Nam đã thu hút được thêm 12,9 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư mới và 5,9 tỷ USD đăng ký tăng thêm vốn đầu tư nước ngoài. Chưa tính đến 3,1 tỷ USD từ việc góp vốn mua của phần của các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo thông kế trên, cho thấy Việt Nam đang là một thị trường hấp dẫn được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và ngày càng thu hút được các nhà đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp từ nước ngoài.

Chúng ta có thể thấy, quy mô của các nguồn vốn đăng ký đầu tư tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Sau 7 tháng đầu năm 2017, số vốn FDI đăng ký mới đã tăng 48,7%, số vốn đăng ký tăng thêm cũng tăng đạt 38,5%, đưa tổng số vốn đầu tư trược tiếp từ nước ngoài lên tới 18,8 tỷ USD – tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2016. Đây được xem là điều kiện để nước ta thực hiện vượt chỉ tiêu về thu hút FDI của cả năm 2017.

Sự dịch chuyển của nguồn vốn FDI

Mặc dù tổng số dự án FDI được đăng ký mới trong 7 tháng qua chỉ đạt 1.378 dự án, giảm 2,1% so với năm 2016, song tổng mức vốn đăng ký đầu tư mới lại tăng gần gấp rưỡi. Ðặc biệt, có một số dự án được đăng ký mới có quy mô lên tới hàng tỷ USD thuộc lĩnh vực năng lượng. Bên cạnh đó, quy mô của các dự án FDI hiện nay cũng tăng lên nhờ 677 lượt dự án đăng ký tăng thêm vốn đầu tư đạt 5,9 tỷ USD. Rõ ràng, việc tăng quy mô của các dự án FDI không chỉ giúp tăng năng lực sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các khu vực kinh tế mà còn cho chúng ta thấy rằng niềm tin và dự định đầu tư lâu dài của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, vốn FDI thực hiện đạt 9,1 tỷ USD, chỉ tăng có 5,8% so với cùng kỳ năm 2016, chứng tỏ nhiệm vụ hiện thực hóa vốn FDI cam kết và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài cần phải triển khai một cách mạnh mẽ và nhất quán hơn nữa trong thời gian tới.

Trong 7 tháng đầu năm nay, cơ cấu nguồn vốn FDI theo ngành có sự chuyển dịch đáng chú ý khi ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đã vươn lên và soán ngôi đầu của các ngành công nghiệp chế biến chế tạo với tỷ trọng đạt 40,7% tổng số vốn đăng ký đầu tư mới là do xuất hiện một số dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực năng lượng, nhất là nhiệt điện. Một mặt, các dự án FDI có tác động tích cực đến an ninh năng lượng của nước ta trong giai đoạn phát triển mới, tuy nhiên, chúng ta cần phải bảo đảm tốt các yêu cầu về công nghệ và bảo vệ môi trường đối của các dự án này. Mặt khác, trong 7 tháng vừa qua, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tuy chỉ thu hút mới được 4,5 tỷ USD, song lại thu hút từ việc đăng ký bổ sung và thực hiện góp thêm vốn, mua cổ phần tới 6,3 tỷ USD, đưa tỷ trọng của ngành này trong tổng vốn đăng ký lên 49,4% – vượt xa tỷ trọng 24% của ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí cũng như tỷ trọng 26,6% của tất cả các ngành còn lại. Như vậy, bên cạnh sự dịch chuyển theo ngành, đã và đang xuất hiện cả sự dịch chuyển về cơ cấu vốn FDI trong nội bộ của ngành.

Không chỉ có vậy, cơ cấu vốn FDI theo vùng đầu tư cũng có sự thay đổi rõ rệt khi vươn lên dẫn đầu tốp 10 thu hút nguồn vốn FDI là tỉnh Thanh Hóa, Nam Ðịnh và Kiên Giang, còn các tỉnh như Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội và Ðồng Nai đã tụt xuống các vị trí lần lượt là thứ 4, thứ 5, thứ 7 và thứ 9. Cuộc cạnh tranh về thu hút vốn FDI giữa các địa phương cũng đang diễn ra một cách quyết liệt theo cả chiều rộng và chiều sâu. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư từ châu Á đang áp đảo khi chiếm các vị trí đứng đầu trong danh sách các nhà đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam trong 7 tháng qua. Dẫn đầu là Nhật Bản chiếm tới 37,2% tổng số vốn đăng ký đầu tư mới, Singapore đứng vị trí thứ 2 với 21,8% còn vị trí thứ 3 thuộc về Hàn Quốc với 15%…

Như vậy dòng vốn FDI vào Việt Nam đang có sự dịch chuyển theo cả chiều rộng và chiều sâu. Nếu chúng ta nắm bắt được xu thế dịch chuyển này, hướng sự dịch chuyển luồng vốn FDI, đồng thời khai thác tốt những ưu điểm của FDI sẽ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội cho đất nước.

Sự dịch chuyển của nguồn vốn FDI
Rate this post