Khảo sát kết quả đầu tư nước ngoài trong 5 năm qua

Theo số liêu thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì Bộ này đang tiến hành chuẩn bị cho việc tổng kết 30 năm thực hiện việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Theo đúng với dự kiến thì, báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện chính sách thu hút các đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa kết quả nghiên cứu từ Báo cáo tổng kết 25 năm thực hiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài; đồng thời tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng tình hình đầu tư nước ngoài trong 5 năm từ năm 2012-2017 dựa trên cơ sở đánh giá tình hình thu hút và quản lý nguồn vốn FDI của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và các chuyên gia tư vấn đầu tư.

Báo cáo tổng kết lần này bao gồm việc đánh giá chuyên sâu hơn vào các vấn đề nổi bật của việc đầu tư nước ngoài trong thời gian qua như các ngành công nghiệp hỗ trợ, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công nghệ và chuyển giao công nghệ, vấn đề xử lý môi trường của các dự án có vốn FDI, thu hút vốn FDI vào thi công các dự án cơ sở hạ tầng, nông nghiệp hiệu quả cao, dịch vụ chất lượng cao, các vấn đề được ưu đãi, thuế, công tác quản lý nhà nước đối với nguồn vốn FDI, công tác hỗ trợ nguồn lực đầu vào cho các nhà đầu tư FDI, quan điểm, định hướng thu hút FDI trong thời gian sắp tới…

Khảo sát kết quả đầu tư nước ngoài trong 5 năm qua

Luật đầu tư nước ngoài đã chính thức được ban hành vào năm 1987. Trải qua 30 năm áp dụng và thực hiện, khu vực đầu tư nước ngoài đã không ngừng đổi mới và mở rộng phát triển, đóng góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển nền kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Đầu tư nước ngoài đã chính thức trở thành một khu vực phát triển năng động, đóng góp tích cực vào công việc tăng trưởng, bổ sung các nguồn vốn quan trọng, khơi dậy và nâng cao hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực trong nước, góp phần giúp thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng kim ngạch xuất khẩu cho VIệt Nam, góp phần mở rộng thị trường quốc tế, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ cả về máy móc, thiết bị, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, góp phần giúp Việt Nam hội nhập kinh tế vơi thị trường quốc tế…

Theo báo báo cáo, trong 7 tháng đầu năm nay thì đầu tư trực tiếp nước ngoài đã chứng kiến sự gia tăng một cách đột biến các hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà các đầu tư nước ngoài.

Không chỉ tăng mạnh về lượng, vốn đầu tư nước ngoài cũng đã có thực sự được cải thiện về chất khi đã có tới một nửa số vốn được thu hút là vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Còn các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ chỉ chiếm có 5% mỗi loại.

Hàn Quốc hiện vẫn là nước đứng đầu trong tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện đầu tư vào Việt Nam. Đứng thứ hai là Nhật Bản. Đáng chú ý, quần đảo Virgin thuộc vương quốc Anh, hay còn được biết đến là một thiên đường thuế, vẫn giữ vững được vị trí thứ 05 trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện đầu tư vào Việt Nam với gần 21,5 tỷ USD.

Khảo sát kết quả đầu tư nước ngoài trong 5 năm qua
Rate this post