Tháng 5 ra nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân

Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII họp vào đầu tháng 5 tới sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân.

Không chỉ yếu kém về mặt nội lực, tình trạng trái pháp luật và cạnh tranh không lành mạnh, sản suất gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, gian lận thương mại của kinh tế tư nhân diễn ra ngày càng phổ biến so với thời điểm trước đó.

Theo ông Bình, cho đến nay, bộ phận kinh tế tư nhân vẫn chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Nội lực của kinh tế tư nhân của nước ta vẫn còn rất yếu.

Kinh tế tư nhân vẫn chủ yếu hiện nay vẫn là kinh tế hộ gia đình và cá thể, chiếm tới 31,33% GDP cả nước, trong khi các thành phần khác của kinh tế tư nhân chỉ chiếm 7,88% GDP vào năm 2015.

Tháng 5 ra nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân

Tuy nhiên, 97% doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, trình độ công nghệ tương đối thấp và chậm đổi mới,khó khăn trong việc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, năng lực tài chính, năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh vẫn còn thấp, trình độ quản lý, tính liên kết còn yếu; khả năng tham gia chuỗi giá trị trong nước và quốc tế còn chưa cao.

Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cần thống nhất quan điểm kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để quy trình thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài trở nên dễ dàng và thuận tiện, từ đó phát triển một nền kinh tế thị trường một cách độc lập và tự chủ.

“Coi phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một chính sách quan trọng để huy động và phân bổ các nguồn lực và giải phóng sức sản xuất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bộ phận kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các lĩnh vực mà pháp luật không cấm”, ông Bình nói.

Trước đó, đề cập tới triển vọng phát triển kinh tế trong năm 2017, tiến sĩ Đinh Tuấn Minh – Giám đốc điều hành Công ty Nghiên cứu thị trường MarketIntello – Thành viên Hội đồng sáng lập Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách cho răng “tăng trưởng kinh tế 2017 đang trông chờ vào doanh nghiệp tư nhân”.

“Việc Mỹ rút khỏi hiệp định TPP đã làm ảnh hưởng rất nặng nề tới tương lai của hiệp định khi riêng nền kinh tế Mỹ đã chiếm tới 60% tổng GDP của các nước thành viên. Đối với Việt Nam, sự thất bại trong hiệp định TPP sẽ khiến nước ta mất cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn bậc nhất này”, chuyên gia MarketIntello dự báo thêm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dòng vốn đầu tư đang có xu hướng quay trở lại Mỹ và các nước phát triển khác, cùng với đó là sự khó khăn trong quá trình xin cấp giấy phép đầu tư và những bế tắc của hiệp định TPP sẽ khiến Việt Nam gặp nhiều trở ngại hơn trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Tháng 5 ra nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân
Rate this post