Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã chính thức ký ban hành Chương trình số 80/CTr-UBND về xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội năm 2017.

Theo như kế hoạch nêu rõ, mục tiêu của chương trình là phải đẩy mạnh tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nhằm đổi mới công tác xúc tiến theo hướng tập trung một đầu mối cũng như chuyên sâu vào công tác xúc tiến, kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đổi mới cách thức, cách làm. Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư , thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài , đồng thời kết hợp công tác xúc tiến với quảng bá, giới thiệu văn hóa và ẩm thực của Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ

Nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực cũng làm công tác xúc tiến, tổ chức công tác xúc tiến kết hợp thi hành, thực hiện hiệu quả công việc cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cũng như hội nhập, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, áp dụng những công nghệ mới, hiện đại để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước đã đưa ra trong năm 2017.

Huy động đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tất cả các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các tổ chức, doanh nghiệp và tất cả cá nhân tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; đồng thời cũng phải phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao tính liên kết, phối hợp giữa các cơ quan và đơn vị trong doanh nghiệp

Xây dựng hình ảnh và thương hiệu Thủ đô Hà Nội – Xanh, Văn hiến, Văn minh, Hiện đại, đô thị phát triển một cách năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và cả quốc tế; có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng cao và có một môi trường đầu tư thuận lợi.

Đầu tư hạ tầng nông nghiệp sạch và công nghệ cao, phân phối bán lẻ trên hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng du lịch. Đầu tư phát triển vào lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công hướng tới các dịch vụ chất lượng cao theo tiêu chuẩn của khu vực ASEAN và trên toàn cầu.

Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ
Rate this post