Bảo đảm chuyển tài sản hợp pháp ra nước ngoài cho nhà đầu tư

Để thu hút vốn đầu tư nước ngoài Nhà nước đã đưa ra hàng loạt các biện pháp bảo đảm đầu tư và một trong số đó có bảo đảm việc chuyển lợi nhuận và thu nhập hợp pháp khác của nhà đầu tư khi đầu tư tại Việt Nam ra nước ngoài.

  • Định nghĩa về Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì

Trước đây, theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 (sửa đổi năm 2000) thì việc chuyển đổi lợi nhuận ra nước ngoài của các nhà đầu tư vấn được tiến hành, tuy nhiên, khi thực hiện chuyển lợi nhuận các nhà đầu tư đều phải nộp một khoản thuế gọi là thuế chuyển lợi nhuận trong khi các quy định về chúng vẫn còn trùng lặp trên một đối tượng chịu thuế. Và có thể nhận ra quy định chịu thuế này không hợp lý, không đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư. Điều này hoàn toàn xuất phát từ những chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài thời bấy giờ.

Bảo đảm chuyển tài sản hợp pháp ra nước ngoài cho nhà đầu tư

Khi mới đổi mới còn nhiều hạn chế bước đầu nên quyền lợi của các nhà đầu tư vẫn còn những hạn chế nhất định kể cả trong thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, tạo mối e dè lớn trong tư tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài. Từ nhận thức đó Nhà nước ta đã có những quy định chỉ đạo để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư dù đầu tư theo hình thức nào trong các hình thức đầu tư nhà đầu tư đều được hưởng những lợi nhuận và thu nhập hợp pháp khi đầu tư.

Đó là những lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư kinh doanh; vốn đầu tư và các khoản thanh lý vốn đầu tư; thu nhập hợp pháp của người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hay các doanh nghiệp Việt,…Đi kèm với pháp luật quốc gia là những điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham dự sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia thu hút đầu tư lớn của thế giới.

Bảo đảm chuyển tài sản hợp pháp ra nước ngoài cho nhà đầu tư
Rate this post