Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Khi thành lập công ty cổ phần, bạn sẽ phải thường xuyên tiến hành các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Vậy thể thức tiến hành và biểu quyết như thế nào, chủ toạ và thư ký có những vai trò ra sao? Hãy cùng Luật Việt Tín tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

 Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Nếu  Điều lệ công ty cổ phần không có quy định khác thì thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành như sau:

Tiến hành đăng ký việc dự họp đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ trước ngày khai mạc cuộc họp. Người đăng ký dự họp đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong cuộc họp.

Chủ toạ, thư ký và ban kiểm phiếu của cuộc họp này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

the-thuc-tien-hanh-hop-va-bieu-quyet-tai-dai-hoi-dong-co-dong

  •  Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các cuộc họp do Hội đồng quản trị bổ nhiệm
  • Nếu Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc bình thường thì các thành viên còn lại bầu một người phù hợp để làm chủ toạ cuộc họp
  • Chủ toạ cuộc họp cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
  • Ban kiểm phiếu của đại hội đồng cổ đông không được quá ba người theo đề nghị của chủ toạ

Trong trường hợp không có người có thể làm chủ toạ cuộc họp thì người có chức vụ cao nhất trong Hội đồng quản trị hoặc người ký tên triệu tập cuộc họp sẽ đứng lên điều khiển để đại hội đồng bầu chọn người thích hợp. Người có số phiếu cao nhất sẽ làm chủ toạ cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, chủ toạ và thư ký cuộc họp có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để duy trì trật tự theo đúng kế hoạch chương trình đã đề ra. Mong muốn của đại đa số người dự họp phải được phản ánh cũng như giải đáp thoả đáng, chính xác. Các hoạt động đăng ký kinh doanh phải được họp bàn công khai và xử lý kịp thời khi có những vấn đề không hay xảy ra.

Bên cạnh đó, chương trình và nội dung cuộc họp phải xác định rõ các vấn đề và chi tiết thời gian dành cho vấn đề đó. Chương trình này cũng phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc diễn ra cuộc họp. Từng vấn đề sẽ được đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết. Kết quả của việc biểu quyết được tính bằng việc thu thẻ và công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Cổ đông của công ty cổ phần hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký.Trong trường hợp có những người đến muộn và đăng ký, chủ toạ không được phép dừng cuộc họp. Hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Để được tư vấn thành lập công ty cổ phần cũng như các thủ tục pháp lý xoay quanh vấn đề này, hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín theo địa chỉ:

CÔNG TY LUẬT VIỆT TÍN
Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com
Rất mong được hợp tác cùng quý khách!
Trân trọng.

 Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Rate this post