Quy định về mức lương của các thành viên HĐQT công ty cổ phần

Hội đồng quản trị (HĐQT) trong công ty cổ phần là một trong những cơ quan quản lý có quyền quyết định cao nhất trong các hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó, quy định về thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên HĐQT đã được pháp luật hiện hành quy định một cách chi tiết, đầy đủ và rõ ràng.

Mức lương và các lợi ích khác của thành viên HĐQT

Khi thành lập công ty cổ phần, bạn có quyền trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các cấp bậc quản lý khác theo kết quả kinh doanh. Nếu Điều lệ công ty không có quy định rõ ràng về vấn đề này, thì mức lương của các chức danh trên được quy định như sau:

Thành viên HĐQT được nhận tiền lương và tiền thưởng tương ứng với đòi hỏi của công việc và doanh thu của công ty. Thù lao được tính theo ngày công hoàn thành công việc và mức lương mỗi ngày. Tổng mức thù lao của HĐQT sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định tại các cuộc họp thương niên của công ty.

Bên cạnh đó, khi thực hiện các nhiệm vụ công tác mà công ty giao phó, các thành viên HĐQT có quyền được thanh toán các chi phí đi lại, ăn, ở…và các khoản chi tiêu hợp lý khác. Đồng thời, HĐQT sẽ dự tính mức thù lao riêng cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí.

quy-dinh-ve-muc-luong-cua-cac-thanh-vien-hdqt-cong-ty-co-phan

Tổng giám đốc và Giám đốc là hai chức danh có quyền điều hành và quản lý công ty cao nhất khi bạn thành lập công ty mới. Tiền lương và tiền thưởng dành cho hai vị trí quan trọng này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định.

Thù lao của các thành viên HĐQT và các cấp bậc quản lý khác như Tổng giám đốc, Giám đốc, Trưởng phòng…được tính vào chi phí kinh doanh của công ty. Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, cần phải được ghi rõ thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty. Các khoản lương, thưởng của các thành viên HĐQT và các chức danh quản lý này phải được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong các cuộc họp thường niên.

Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Tổng giám đốc…cùng các cấp bậc quản lý khác cũng cần phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty. Các chuyên viên tư vấn đăng ký kinh doanh của chúng tôi sẽ giúp bạn nắm rõ và triển khai các thủ tục pháp lý xoay quanh vấn đề này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi theo tổng đài tư vấn miễn phí:

CÔNG TY LUẬT VIỆT TÍN
Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com
Rất mong được hợp tác cùng quý khách!
Trân trọng.

Quy định về mức lương của các thành viên HĐQT công ty cổ phần
Rate this post