Hỏi & Đáp: Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Tôi và bạn tôi đang có dự định thành lập Công ty hợp danh hoạt động và kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Kính mong công ty Luật Việt Tín có thể tư vấn giúp chúng tôi thủ tục để thành lập công ty? Tôi xin chân thành cám ơn.

>>Tư vấn thành lập công ty<<
– thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
– Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
– Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 20, Nghị định 43/2010/NĐ-CP về việc đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ để thành lập một công ty hợp danh bao gồm các loại giấy tờ sau:

Hỏi & Đáp: Thủ tục thành lập công ty hợp danh

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

2. Dự thảo theo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ của công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh. Các thành viên này phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp của pháp luật của điều lệ công ty;

3. Danh sách các thành viên trong công ty lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quy định. Kèm theo danh sách thành viên phải có:

a) Bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên thành lập công ty là cá nhân;

b) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương đương đối với các trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.

4. Văn bản xác nhận vốn đầu tư pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với CTY kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật Việt Nam phải có vốn pháp định;

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của những thành viên hợp danh nếu như công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật Việt Nam phải có chứng chỉ hành nghề.

Do đó các bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ trên và nộp hồ sơ đó lên Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh hoặc thành phố nơi doanh nghiệp dự định sẽ đặt trụ sở chính để được tỉnh hoặc thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thời gian để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ doanh nghiệp đó.

Hỏi & Đáp: Thủ tục thành lập công ty hợp danh
Rate this post