Cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại là gì? 

Để thành lập công ty cổ phần, chủ sở hữu doanh nghiệp cần phải nắm vững một số thông tin pháp lý về các loại cổ phần khác nhau. Sau đây Luật Việt Tín xin được tư vấn một cách chi tiết về khái niệm cũng như quyền của các cổ đông khi sở hữu các loại cổ phần này.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ phần ưu đãi cổ tức là loại cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức ổn định hàng năm hoặc với mức cổ tức của cổ phần phổ thông. Trong đó, cổ tức được chia hằng năm được chia thành 2 loại, đó là cổ tức thưởng và cổ tức cố định.

Cổ tức cố định trong công ty cổ phần không phụ thuộc vào kết quả từ hoạt động kinh doanh của công ty. Phương thức xác định cổ tức thưởng và mức cổ tức cố định cụ thể được ghi chi tiết trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. Khi sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức, các cổ đông sẽ có những quyền hạn sau đây:

  • Được nhận mức cổ tức phù hợp theo quy định của pháp luật
  • Trong trường hợp công ty phải tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số vốn đã góp vào công ty. Bên cạnh đó, các quyền lợi của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức cũng giống như cổ đông phổ thông.
  • Tuy nhiên, các cổ đông này không có quyền biểu quyết và dự họp đại hội đồng cổ đông hay đề cử thành viên vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty cổ phần.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

co-phan-uu-dai-co-tuc-va-co-phan-uu-dai-hoan-lai-la-gi

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ của Luật Việt Tín, Quý khách hàng và các bạn cũng sẽ được tư vấn chi tiết về cổ phần ưu đãi hoàn lại như sau:

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là loại cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào. Điều này được thực hiện theo các điều kiện được ghi trên cổ phiếu của loại cổ phần này hoặc theo yêu cầu của người sở hữu chúng. Bên cạnh đó, các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại cũng có các quyền hạn và nghĩa vụ như cổ đông cổ thông, trừ các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Loại cổ phần cuối cùng là cổ phần ưu đãi biểu quyết. Đây là loại có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông trong công ty. Số lượng phiếu do Điều lệ công ty cổ phần quy định.

Bên cạnh đó, các cổ đông sở hữu cổ phần này có các quyền hạn như: Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành. Các quyền lợi khác tương tự với cổ đông phổ thông, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của luật này

Cuối cùng, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được quyền chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác. Để biết thêm chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ với Luật Việt Tín theo hotline:

0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com
Rất mong được hợp tác cùng quý khách!

Cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại là gì? 
Rate this post