Điểm khác biệt giữa hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Hoa Kỳ và EU

Cũng như EU các quốc gia trên thế giới thì Hoa Kỳ cũng ghi nhận và bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhưng cách tiếp cận chỉ dẫn địa lý hoàn toàn khác. Hoa Kỳ bảo hộ các chỉ dẫn địa lý của mình thông qua nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý có thể bảo hộ như nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu thương mại và nguyên tắc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý dưới dạng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ là “ai đăng ký bảo hộ trước thì sẽ được trước”. Trong khi đó chỉ dẫn địa lý của EU lại đi theo hướng khác, EU coi chỉ dẫn địa lý là một hình thức bảo hộ đặc thù, gắn với các đặc điểm địa lý và cộng đồng cụ thể, không phải nhãn hiệu của riêng ai cũng gần tương tự như hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam.

đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Sự khác biệt này đã tồn tại từ rất lâu.Trong đàm phán TTIP (Hiệp định đối tác xuyên Đại Tây Dương), mâu thuẫn chính giữa Hoa Kỳ và EU nằm ở chỗ khác: các tên gọi thông dụng (generic). Hoa Kỳ thì cho rằng EU bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho  tên gọi sản phẩm thông thường, được sử dụng rộng rãi và người tiêu dùng đã coi đó là tên gọi của một nhóm tất cả các hàng hóa và dịch vụ cùng loại. EU thì cho rằng các tên gọi liên quan xuất phát từ một khu vực địa lý cụ thể của EU và phải được xem là chỉ dẫn địa lý  chứ không phải tên gọi thông dụng của sản phẩm. Câu chuyện này có nguồn gốc từ một thời rất xa xưa trong quá khứ, khi những người di cư từ châu Âu sang Hoa Kỳ đã đem theo những cái tên sản phẩm từ châu Âu và sử dụng chúng để quảng bá cho sản phẩm của riêng họ trên đất Hoa Kỳ. Vì vậy, tìm hiểu chỉ dẫn địa lý nào được bảo hộ và nhiều tên gọi sản phẩm được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở châu Âu nhưng ở Hoa Kỳ nó chỉ là các danh từ chung chỉ một loại sản phẩm nào đó.

Điểm khác biệt giữa hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Hoa Kỳ và EU
Rate this post