Cải thiện giá và cách tiếp cận thị trường cho các chỉ dẫn địa lý

Phần lớn các đánh giá về chỉ dẫn địa lý tập trung vào chính sách hoặc các vấn đề pháp lý về bảo hộ, cũng như đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong khi vấn đề kinh tế ít được chú ý hơn. Nhìn chung, các đánh giá mang tính kinh tế về ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý thường có xu hướng đưa lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong khi mối quan hệ này chắc chắn tồn tại, vẫn còn một số các bằng chứng về mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa việc chỉ dẫn địa lý nào được bảo hộ với sự cải thiện giá cả.

đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Rất khó để đo lường mức độ ảnh hưởng kinh tế trực tiếp đối với một chỉ dẫn địa lý hoặc đối với các yếu tố khác như tiền trợ cấp và đầu tư tư nhân tồn tại ở nhiều khu vực, và các yếu tố ảnh hưởng đến sự công nhận và giá trị của chỉ dẫn địa lý. Trong nhiều trường hợp, tính phổ biến lâu đời của một sản phẩm nhiều khả năng là nguyên nhân cho việc điều chỉnh giá cả trong khi sự công nhận chỉ dẫn địa lý chính thức có hiệu lực để củng cố độ tin cậy của thông điệp giá trị đối với người tiêu dùng và cũng để ngăn chặn và cản trở việc sử dụng gian lận.

Có hai lợi ích quan trọng liên quan đến định hướng thị trường có thể đạt được từ việc xác định và bảo hộ một chỉ dẫn địa lý. Lợi ích đầu tiên là bằng chứng của tính chân thực và bảo hộ khỏi việc sử dụng sai hoặc dán nhãn gian lận bởi bên thứ ba không được phép. Lợi ích thức hai là cải thiện cách tiếp cận với các thị trường hoặc khoản lợi nhuận tiềm năng đạt được bởi sự công nhận chỉ dẫn địa lý. Thông qua đó, khẳng định danh tiếng hoặc đóng vai trò như một hình thức bảo đảm cho một đặc tính được mong đợi như là chất lượng. Cũng nên nhớ rằng các khoản khoản tiền tăng thêm của giá cả không thể tự động trở thành các lợi nhuận gia tăng. Chúng phải đủ cao để trang trải các chi phí bổ sung trong sản xuất, xác nhận và tiếp thị các sản phẩm chất lượng cao.

Trong khi có rất ít phân tích chi phí – lợi nhuận chính thức để xác định lợi ích tài chính thực tế của các chỉ dẫn địa lý, hiện có một số phân tích cho là lợi ích do giá cả được cải thiện. Cũng có một vài nghiên cứu hữu ích về các ảnh hưởng phúc lợi xã hội liên quan cho thấy rằng các chỉ dẫn địa lý cũng đóng góp vào sự bền vững tổng thể của một lãnh thổ theo những cách thức phi kinh tế và không kém phần quan trọng khác.

 Có thể có các lợi ích khác liên quan đến tính kinh tế, chẳng hạn như một định hướng chất lượng tổng thể lớn hơn trong số các nhà sản xuất hoặc các sản phẩm phụ và mở rộng các dòng sản phẩm. Một lộ trình tiềm năng cho việc mở rộng là áp dụng sự công nhận tên gọi của chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm có liên quan khác tại địa phương. Ví dụ như thành công của chỉ dẫn địa lý được bảo hộ thịt bò Chianina, các nhà sản xuất tại vùng này của Italia có thể mở rộng hợp lý phạm vi sản phẩm ra xúc xích hoặc bánh nhân thịt Chianina. Loại pho mát nổi tiếng gắn liền với Parma (Parmigiano-Reggiano) và các vùng lân cân đã giúp cho việc nâng cao sự công nhận dăm bông Parma, một sản phẩm liên quan đến chỉ dẫn địa lý.

Khi thành công của một chỉ dẫn địa lý tăng lên thì đặc điểm nhận biết và khả năng tiêu thụ cũng tăng lên như một thương hiệu nói cách khác củng cố thêm danh tiếng và sự công nhận của người mua. Chỉ dẫn địa lý tạo ra chỉ dẫn tín nhiệm có thể được xem là nền tảng để mua bán các tính năng và thuộc tính khác của sản phẩm như là lợi ích về sức khỏe và tính chất độc đáo.

Trong trường hợp đảo Phú Quốc của Việt Nam – nơi nước mắm, một loại nước chấm truyền thống lên men từ cá được sản xuất – có thể thấy rằng một chỉ dẫn địa lý có tác động đáng kể về mặt kinh tế. Sự công nhận pháp lý về chỉ dẫn địa lý của sản phẩm này có thể là do nhu cầu ngày càng lớn từ nước ngoài về Nước Mắm chính gốc thông qua việc cắt giảm khoảng 80% hàng giả tại Nhật Bản và EU. Nhu cầu nước mắm nội địa chiếm hơn 90% sản lượng chỉ còn 500.000 lít dành để xuất khẩu và nhu cầu mới từ nước ngoài đẩy giá trong nước lên đáng kể từ € 0.5 lên €1.5 mỗi lít kể từ khi đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý chính thức có hiệu lực.

Cải thiện giá và cách tiếp cận thị trường cho các chỉ dẫn địa lý
Rate this post