Nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần

Với nhiều ưu điểm như dễ dàng huy động vốn hoặc thay đổi cổ đông, công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp thu hút sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư nhất. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật hiện hành về loại hình công ty này cũng tương đối phức tạp. Để giúp cho quý khách có cái nhìn toàn diện và chính xác, Luật Việt Tín xin trích dẫn một số quy định của Luật Doanh nghiệp mới nhất về nghĩa vụ của cổ đông trong công ty cổ phần. Định Xem thêm…

Quy định về mức lương của các thành viên HĐQT công ty cổ phần

Hội đồng quản trị (HĐQT) trong công ty cổ phần là một trong những cơ quan quản lý có quyền quyết định cao nhất trong các hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó, quy định về thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên HĐQT đã được pháp luật hiện hành quy định một cách chi tiết, đầy đủ và rõ ràng. Mức lương và các lợi ích khác của thành viên HĐQT Khi thành lập công ty cổ phần, bạn có quyền trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Xem thêm…

 Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Khi thành lập công ty cổ phần, bạn sẽ phải thường xuyên tiến hành các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Vậy thể thức tiến hành và biểu quyết như thế nào, chủ toạ và thư ký có những vai trò ra sao? Hãy cùng Luật Việt Tín tìm hiểu qua bài viết dưới đây.  Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Nếu  Điều lệ công ty cổ phần không có quy định khác thì thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại Xem thêm…