Chủ thể có thẩm quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Để đăng ký thành công kiểu dáng công nghiệp thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì cũng cần xem xét đến việc ai là người có quyền đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: – Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình; – Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao Xem thêm…