Quy chuẩn kỹ thuật vật liệu dựng là gì?

Vật liệu xây dựng là một trong những thành phần quan trọng nhất của các công trình xây dựng, nó tạo nên chất lượng cũng như sự thẩm mỹ cảm quan cho toàn bộ công trình. Chính vì vậy, khi muốn đưa sản phẩm này ra lưu hành một cách rộng rãi trên thị trường, quý khách hàng phải chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng cũng như nắm rõ các quy định về quản lý sản phẩm này được quy định theo pháp luật hiện hành. Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm vật liệu xây dựng Xem thêm…

Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng là một trong những sản phẩm không thể thiếu đối với mỗi công trình. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang sản xuất cũng như kinh doanh sản phẩm này phải chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng trước khi đưa ra lưu hành trên thị trường. Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng Theo danh mục quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các hàng hoá vật liệu xây dựng phải đăng ký chứng nhận hợp quy bao gồm các sản phẩm sau: Xem thêm…