Một số nội dung khi thực hiện giao dịch BĐS

Trong thời gian vừa qua, ở bên trong tình hình giao dịch về bất động sản (BĐS) ở bên trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tiến diễn ra khá là sôi động hết sức phức tạp; cùng với đó là phát sinh việc giao dịch BĐS đồng thời hiện tại vẫn chưa đúng với những quy định của pháp luật, gây thiệt hại đến nhiều quyền cùng với nghĩa vụ hợp pháp từ những người hiện tại đang thực hiện giao dịch. Đồng thời, gây rất nhiều khó khăn cho tất cả các các cơ quan ở bên trong Xem thêm…

Vi phạm đất : Công ty TNHH Nga Hải bị phạt nặng

Các thanh tra bên trong Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Cao Bằng vừa mới đưa ra cùng với ban hành Quyết định khởi kiện vê đất đai bên trong số 20 về việc xử phạt vi phạm hành chính bên trong lĩnh vực từ đất đai đối cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nga Hải ( hiện đang ở số 036, bên trong tổ 5, phố Cũ, ở bên trong phường Hợp Giang, Thành Phố. Cao Bằng), để có thể tiến hành lĩnh vực hoạt động cùng với xây dựng kỹ thuật dân dụng, và vấn Xem thêm…

Hải phòng tạo điều kiện cho văn phòng đất đai hoạt động hiệu quả

Vào ngày 28 tháng 10 vừa qua, bên trong tại thành phố Hải Phòng, với những đoàn công tác từ Bộ Tài Nguyên và Môi Trường hiện tại do Thứ trưởng của Nguyễn Thị Phương Hoa hiện tại làm Trưởng bên trong đoàn đã có một buổi làm việc cùng với Uỷ Ban Nhân Dân trong thành phố Hải Phòng tiến hành việc về kiện toàn hoạt động bên trong Văn phòng về vấn đề Đăng ký, khởi kiện tranh chấp đất đai đai hiện tại đang thuộc Sở Tài Nguyên và Môi Trường. Đã tiến hành tham dự với Đoàn công Xem thêm…

Thách thức sau hiệp định TPP cho doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cũng như các quy định khác về sở hữu trí tuệ tại TPP tuy là những quy định mới và có tinh thần rất hiện đại, phù hợp và cập nhập tinh hoa pháp luật sở hữu trí tuệ thế giới nhưng thực tiễn lại cho thấy Việt Nam đang đứng trước khá nhiều thách thức sau các chế định về sở hữu trí tuệ tại TPP. Đặc biệt đối tượng có thể phải chịu ảnh hưởng và “khó xoay sở” nhất chính là các doanh nghiệp. Về xử lý xâm phạm Xem thêm…

Nhiều sai phạm về đất đai, đầu tư ngân sách tại Quảng Ngãi

Được biết từ tháng 1 nă 2007 cho đến tháng 6 năm 2013, trong tỉnh Quảng Ngãi hiện đã để xảy ra nhiều sai phạm trong vấn đề có liên quan tới công tác về quản lý, cũng như là về vấn đề sử dụng đất đai cũng như là quản lý và đầu tư trong vấn đề xây dựng và cũng đã gây thất thoát với hàng chục tỷ tiền trong ngân sách của nhà nước. Hiện tại trong ngày 4 tháng 9 vừa qua, hiện các Thanh tra trong Chính phủ đã thông báo những kết luận về Xem thêm…

Tiền sử dụng đất đai – con số không minh bạch

“Hiện tại vấn đề tiền sử dụng đất hiện nay vẫn là một gánh nặng giành cho hộ gia đình của bạn, tất cả các cá nhân cùng với tât cả các doanh nghiệp; hiện tại là một “ẩn số, và không hê minh bạch” và đối với tất cả các doanh nghiệp mà nếu như không thể định được trước tới khi được quyết định hoặc là được đầu tư vào bên trong dự án hay là sẽ tạo tạo ra nhiều cơ chế để xin cho”, trích từ lời nói của Chủ tịch trong Hiệp hội của Bất Xem thêm…

Năm 2014 sẽ là năm kiểm kê lại toàn bộ đất đai trên toàn quốc

  Theo dân trí đã làm theo các Chỉ thị vừa mới được ban hành của các cấp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện đã yêu cầu Bộ Tài Nguyên-Môi Trường cùng với đó là các Bộ, tất cả các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan đang thuộc Chính phủ và Uỷ Ban Nhân Dân trong các tỉnh, thành đang tổ chức cùng với đó sẽ thực hiện để kiểm kê các vấn đề về đất đai cùng với đó sẽ lập bản đồ hiện nay về tình trạng sử dụng đất có trong năm 2014 ở trên phạm Xem thêm…