Hướng dẫn tăng vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

Căn cứ pháp lý:

– Luật doanh nghiệp 2014;

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 09/2015/ TT – BTC ngày 29/01/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp.

Bài viết mới:

Nôi dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên được quyền quyết định tăng vốn điều lệ theo một trong hai hình thức là chủ sở hữu đầu tư thêm vốn góp (góp thêm vốn) hoặc huy động thêm vốn góp của các tổ chức, cá nhân khác.

Trường hợp 1: Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn góp

Đối với trường hợp này, chủ sở hữu sẽ ban hành quyết định tăng vốn điều lệ, trong đó ghi rõ: số vốn tăng thêm, hình thức tăng vốn, thời điểm tăng vốn điều lệ của công ty ?

Sau khi có quyết định tăng vốn điều lệ, chủ sở hữu công ty sẽ phải gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định tăng vốn điều lệ của công ty.

Hồ sơ gồm có:

+) Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty;

+) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (phụ lục II-1 ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).

Thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hai: Huy động thêm vốn góp của các tổ chức, cá nhân khác.

Đối với trường hợp này, chủ sở hữu công ty ra quyết định tăng vốn điều lệ theo hình thức cho tổ chức, cá nhân khác góp thêm vốn vào công ty và đồng thời công ty sẽ phải làm thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên lên công ty TNHH hai thành viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014 gửi lên Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định tăng vốn điều lệ của công ty.

Hồ sơ bao gồm:

+) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (phụ lục II-1 ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

+) Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp của tổ chức, cá nhân khác vào công ty;

+) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (phụ lục I-3 ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký kinh doanh);

+) Điều lệ công ty chuyển đổi (điều lệ công ty TNHH hai thành viên);

+) Danh sách thành viên (phụ lục I-6 ban hành kèm theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký kinh doanh);

+) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

Lưu ý:

– Nếu như công ty bạn huy động thêm vốn góp của tổ chức khác thì bắt buộc tổ chức này khi góp vốn phải góp thông qua hình thức chuyển khoản vào công ty theo quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2015/ TT – BTC ngày 29/01/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ – CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.

– Nếu công ty bạn huy động thêm vốn góp của cá nhân thì cá nhân này được quyền góp vốn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định của Thông tư 09/2015/TT – BTC nêu trên.

Hướng dẫn tăng vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên
5 (100%) 1 vote