Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên

Bạn đang sở hữu công ty, sau thời gian hoạt động bạn muốn mở rộng thêm chi nhanh tại các tỉnh thành khác để phát triển kinh doanh, những đang không biết thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên như thế nào, doanh nghiệp của bạn đàng là loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Vậy bạn cần làm thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên và cụ thể thủ tục cũng như quy trình như sau:

           Những điều cần biết khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Bài viết mới:

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên

Để được cấp cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp cần có đủ các điều kiện sau:

  1. Ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định;
  2. Tên của chi nhánh muốn mở được đặt theo đúng quy định của pháp luật;
  3. Có trụ sở chi nhánh theo quy định của pháp luật;
  4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
  5. Nộp đủ các lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ và thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh công ty:

Khi tiến hành thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp cần phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi mà doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung thông báo gồm như sau:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo các thông báo quy định tại khoản này, phải có:

Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng cổ đông/thành viên đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trình tự thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tnhh 2 thành viên như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh công ty đầy đủ thông tin theo quy định.

Bước 2: Nộp bản online thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 3: Khi được chấp nhận hồ sơ online doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh(Nơi nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tnhh 2 thành viên trở lên tại Phòng Đăng ký kinh doanh và Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh.)

+ Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).

+ Nộp hồ sơ tại quầy số 2, đóng lệ phí, lấy số thứ tự tại quầy và chờ gọi theo số thứ tự.

+ Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 5: Dựa trên ngày hẹn trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ (từ 13giờ đến 17giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Bước 6 Kết quả thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên

Sau khi hồ sơ hợp lệ bạn sẽ được cấp giấy thành lập chi nhánh công ty tnhh 2 thành viên, nếu hồ sơ có sai thông tin bạn tiến hành hiệu đính lên sở để chỉnh sửa thông tin sai.

 

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên
Rate this post