Khảo sát kết quả đầu tư

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ này đang chuẩn bị cho việc tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Vừa qua, theo báo cáo chính thức mới được thông qua, đồng thời dựa trên cơ sở đánh giá tình hình thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài cũng như các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự kiến sẽ tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng tư vấn luật đầu tư nước ngoài trong vòng 5 năm, giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2017.

Căn cứ vào dự kiến ban đầu được đưa ra, theo đó báo cáo tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài sẽ có khả năng được kế thừa kết quả nghiên cứu từ Báo cáo tổng kết 25 năm đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, khảo sát và đánh giá thực trạng đầu tư nước ngoài trong 5 năm giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2017 cũng sẽ được thực hiện một cách đồng bộ. Hành động này trên thực tế là căn cứ theo cơ sở đánh giá tình hình thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài của hiệp hội doanh nghiệp và các chuyên gia. Những thông tin trên đã được báo cáo và công bố theo tin tức trên báo Thông tấn xã Việt Nam.

Khảo sát kết quả đầu tư

Theo đó, báo cáo trên được bao gồm những đánh giá theo cách chuyên sâu vào các vấn đề nổi bật của khía cạnh đầu tư nước ngoài trong thời gian qua. Các vấn đề đó là những vấn đề điển hình như công nghiệp hỗ trợ, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, công nghệ hiện đại và vấn đề chuyển giao công nghệ của các dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Tại thời điểm trước, vào năm 1987, luật đầu tư nước ngoài của pháp luật Việt Nam đã chính thức được ban hành. Trải qua 30 năm thực hiện, lĩnh vực tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài đã không ngừng mở rộng và phát triển, từ đó có những đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội của nước ta.

Có một thực tế không thể phủ nhận đó là vấn đề đầu tư nước ngoài thực sự đã trở thành một khu vực phát triển năng động. Khu vực này đã đóng góp một cách tích cực vào các thành tựu tăng trưởng kinh tế, đồng thời bổ sung nguồn vốn quan trọng trong tổng vốn xã hội, từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, góp phần hội nhập quốc tế theo hướng ngày càng sâu rộng.

Khảo sát kết quả đầu tư
Rate this post