Giải thể công ty TNHH

Việt Tín là công ty Luật có uy tín từ rất lâu và sở hữu một đội ngũ gồm nhiều chuyên viên và luật sư có kinh nghiệm trong việc giải thể công ty, các loại hình doanh nghiệp trong đó có giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn, thông thường các doanh nghiệp rất thường hay vướng mắc nhiều ở khâu làm thủ tục và hồ sơ liên quan tới việc giải thể và đặc biệt là các thủ tục với cơ quan thuế, vì thế chúng tôi là giải pháp tốt nhất giúp bạn thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp một cách nhanh nhất, tích kiệm thời gian và tiền bạc nhất!

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ các thông tin liên quan tới việc giải thể công tyTNHH và nếu bạn có bất kỳ một vướng mắc nào có thể liên hệ tới trực tiếp tới Việt Tín để được các chuyên viên tư vấn và hoàn toàn miễn phí!

Giải thể công ty TNHH

Theo quy định tại điểm b, khoản 01, Điều 157 trong bộ Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty TNHH có quyền quyết định giải thể doanh nghiệp. Thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2005, cụ thể:

Điều 158. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thông qua quyết định giải thể của doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải được công bố và được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong 3 số liên tiếp và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ của trụ sở chính doanh nghiệp;

b) Lý do quyết định giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và danh sách thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể công ty;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của công ty trừ trường hợp trong Điều lệ công ty có quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

3. Trong thời hạn là 07 ngày làm việc tính từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, danh sách tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty.

Đối với trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể của công ty phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong 3 số liên tiếp. Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ và kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, đại điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

4. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao đông đã ký kết;

b) Nợ thuế và các khoản nợ khác. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp phần còn lại thuộc về các thành viên hoặc chủ sở hữu của công ty.

5. Trong thời hạn là 07 ngày làm việc được tính từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải tiến hành gửi hồ sơ giải thể công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh…”

Theo quy định tại khoản 03, Điều số 40, Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về việc thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì:

Trong thời hạn là 07 ngày làm việc, được tính từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ tiến hành gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Thủ tục giải thể công ty TNHH

1. Quyết định giải thể.

2. Biên bản họp HĐTV (Nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ.

4. Xác nhận từ phía Ngân hàng, nơi Công ty mở tài khoản, đã được đóng tài khoản (hoặc Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào nếu chưa mở tài khoản).

5. Giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể công ty.

6. Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế tỉnh, thành phố (hoặc Công văn của Cục thuế tỉnh, thành phố xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).

8. Thông báo do Người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành từ mục 1 đến mục 7).

9. Giấy Chứng nhận của tỉnh, TP về việc Doanh nghiệp đã nộp con dấu.

Quy trình giải thể

Bước 1:

Đăng báo bố cáo về việc giải thể Công ty là công việc đầu tiên khách hàng phải làm trước khi tiến hành giải thể công ty.

Bước 2:

Nộp Công văn xin xác nhận đã hoàn thành mọi nghĩa vụ về thuế, gửi tới Tổng Cục Hải quan (nếu Doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu) và xin xác nhận từ phía Ngân hàng là không có nợ Ngân hàng nếu đã mở tài khoản tại Ngân hàng đó (Luật sư sẽ hướng dẫn cụ thể cách thực hiện);

Bước 3:

Làm việc tại cơ quan thuế nơi Doanh nghiệp kê khai thuế hàng tháng:

Sau khi thanh quyết toán thuế xong, Doanh nghiệp nộp HS giải thể tại cơ quan thuế quản lý, gồm:

 1. Công văn xin giải thể công ty;
 2. Thông báo về việc giải thể công ty;
 3. Quyết định + Biên bản họp về việc giải thể;
 4. Giấy xác nhận không nợ thuế Xuất nhập khẩu của Tổng Cục Hải quan đến thời điểm giải thể;
 5. Mã số thuế bản gốc;
 6. Báo cáo tài chính (nộp sau).

Bước 4:

Tiến hành trả con dấu Công ty tại cơ quan công an.

Doanh nghiệp làm Công văn về việc trả dấu và nộp tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh, thành phố.

Bước 5:

Nộp hồ sơ Giải thể Doanh nghiệp tại Phòng ĐKKD: Doanh nghiệp nộp HS Giải thể.

Dịch vụ giải thể công ty tnhh

1. Dịch vụ  giải thể công ty TNHH 2 thành viên cho Qúy khách hàng tại Việt Tín

 • Tư vấn các trường hợp Giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc Giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
 • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động
 • Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;
 • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

2. Hoàn thiện hồ sơ giải thể công ty TNHH:

 • Biên bản họp về giải thể;
 • Quyết định về việc giải thể;
 • Thông báo giải thể;
 • Giấy ủy quyền;
 • Các giấy tờ khác liên quan

3. Việt Tín đại diện khách hàng hoàn tất các giải thể công ty TNHH:

 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Việt Tín tiến hành soạn hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên cho khách hàng;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 • Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin giải thể công ty TNHH 2 thành viên cho khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân
 • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT;

Liên hệ ngay tới đường dây nóng của chúng tôi để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí!

Giải thể công ty TNHH
Rate this post