Đăng ký nhãn hiệu trong nước: Mất bò… mới lo làm chuồng

Khi muốn mở rộng phạm vi thị trường xuất khẩu, các khó khăn mà doanh nghiệp thường gặp phải là do không có nhiều nguồn tra cứu thông tin, kiến thức chuyên môn. Chính vì vậy mà quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu thường dễ bị mất do chủ sở hữu không nắm rõ được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình sau khi giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ đã được cấp, phụ thuộc hoàn toàn vào đại diện chủ sở hữu công nghiệp. Điều này không chỉ cho thấy được tầm quan trọng của dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế mà còn là biểu hiện của một hiện tượng đáng buồn về việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam: Mất bò… mới lo làm chuồng.

Đăng ký nhãn hiệu trong nước

Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản trí tuệ vô giá của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà có thể khẳng định rằng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa chính là hành vi tự bảo vệ giá trị của loại tài sản đặc biệt quan trọng này của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do chưa nhận thức được đầy đủ về vai trò, vị trí cũng như các kiến thức pháp luật sở hữu trí tuệ nên nhiều doanh nghiệp chưa thực sự dành sự quan tâm thích đáng cho đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Chỉ tới khi có các tranh chấp xảy ra, hệ quả đã hiện diện ngay trước mắt, doanh nghiệp mới lo “làm chuồng”.

Thực tế cũng cho thấy, các trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu còn phức tạp cũng như việc công nhận quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại Việt Nam còn diễn ra dưới thời gian tương đối dài, gây khá nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Là thành viên WTO tham gia ký kết nhiều hiệp định, thỏa ước thương mại tự do, Việt Nam đem tới cho các doanh nghiệp trong nước nhiều cơ hội phát triển hơn khi chia sẻ thị phần với các quốc gia khác trên thế giới, tuy nhiên mặt trái của nó lại là các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu cũng như những cạnh tranh không lành mạnh trên phạm vi trong nước và quốc tế.

Do đó sự chủ động của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nói riêng cũng như các tài sản trí tuệ khác nói chung là rất cần thiết để thủ tục này được diễn ra một cách nhanh chóng. Chủ động ở đây không chỉ là sự phối kết hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế mà còn là linh hoạt hơn trong quá trình tìm hiểu và tiếp xúc với các quy định pháp luật sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc là thành viên, nắm rõ và vận dụng chúng trong quá trình đăng ký bảo hộ để bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp mình.

Đăng ký nhãn hiệu trong nước: Mất bò… mới lo làm chuồng
5 (100%) 1 vote