Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký nhãn hiệu

Ở Việt Nam hiện nay tình trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chiếm số lượng chủ yếu trong nền kinh tế và kiến thức về sở hữu trí tuệ còn hạn chế. Điều này làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ, đăng ký nhãn hiệu, bảo vệ thương hiệu vẫn còn ít, và chưa xứng tầm với sự gia tăng của số lượng các doanh nghiệp.

Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký nhãn hiệu

Khi đăng ký nhãn hiệu độc quyền, thì có rất nhiều những câu hỏi các donh nghiệp thường gặp phải, và sau đây là một số câu hỏi mà chúng tôi thương nhận được nhiều nhất:

  1. Nhãn hiệu là gì? Và lợi ích khi đăng ký nhãn hiệu?

“ Nhãn hiệu” có thể hiểu là dẫu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân  khác nhau hoạt động kinh doanh trên thị trường. Dấu hiệu là dấu hiệu có thể nhìn thấy được như hình ảnh, ký tự, chữ cái…

Khi đăng ký nhãn hiệu, Doanh nghiệp sẽ có được độc quyền sử dụng đối với nhãn hiệu đã đăng ký, như có quyền sử dụng và định đoạt nhãn hiệu cũng như có quyền ngăn cản người thứ ba sử dụng nhãn hiệu đó hoặc sử dụng các dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng ký. Thêm vào đó, doanh nghiệp chủ sở hữu nhãn hiệu còn có quyền kiện ra tòa án các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến SHTT, cũng như yêu cầu bồi thường về các khoản lợi nhuận, thiệt hại, chi phí và phí luật sư do hành vi vi phạm đó gây nên…

  1. Các bước để doanh nghiệp tiến hành đăng ký nhãn hiệu độc quyền?

Để có thể đăng ký nhãn hiệu thì doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau đây:  đăng ký nhãn hiệu không hề đơn giản, vì không phải bất kỳ nhãn hiệu nào mà bạn nghĩ ra cũng có khả năng được bảo hộ, do đó, doanh nghiệp nên nhờ sự tư vấn của một luật sư để tra cứu khả năng bảo hộ của nhãn hiệu. Mà thực chất ngay cả khi tra cứu thì khả năng được bảo hộ của nhãn hiệu đó cũng chỉ chiếm khoảng 90% vì có những đơn đăng ký chưa được cập nhật hết lên web của cục Sở hữu trí tuệ. Sau khi tra cứu khả năng bảo hộ thì doanh nghệp cần phải chuẩn bị đơn đăng ký nhãn hiệu, cũng như các tài liệu cần thiết trong hồ sơ đăng ký.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu được tiến hành thông qua các bước sau: nộp đơn đăng ký ; xét nghiệm hình thức; xét nghiệm nội dung; phản đối đơn; hủy hiệu lực; duy trì và gia hạn hiệu lực sau khi đăng ký.

Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký nhãn hiệu
Rate this post