Kinh nghiệm bảo hộ thương hiệu

Bảo hộ thương hiệu là mục tiêu quan trong hàng đầu của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển lâu bền trên thị trường, nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo hộ thương hiệu nhưng thực tiễn thì không phải doanh nghiệp nào cũng có những nhận thức đúng đắn về vấn đề này. Do vậy, bài viết này chúng tôi chia sẻ một số kinh nghiệm bảo hộ thương hiệu.

Kinh nghiệm đăng ký bảo hộ thương hiệu

Đầu tiên để có thể bảo hộ thương hiệu thì doanh nghiệp cần đăng ký thương hiệu càng sớm càng tốt. Pháp luật không có những quy định về đăng ký thương hiệu vì vậy có thể hiểu rằng đăng ký thương hiệu là đăng ký tất cả các thành tố của thương hiệu để củng cố thương hiệu như nhãn hiệu, logo, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế.

Tiếp theo là cần lưu trữ tất cả các bằng chứng sử dụng thương hiệu trong hoạt động thương mại. Bằng chứng ở đây có thể kể đến như mẫu bao bì có ghi ngày sản xuất, giấy chứng nhận chất lượng, kết quả doanh số, số lần/chi phí quảng cáo trên tivi, hoạt động tại các hội chợ, triển lãm, …

Để đảm bảo cho việc bảo hộ thương hiệu được tốt nhất thì doanh nghiệp nên đưa các điều khoản về thương hiệu vào tất cả các hợp đồng đại lý, liên doanh – liên kết, thay đổi tổ chức công ty. Trên thực thế thì nhãn hiệu chỉ bảo hộ trong phạm vi quốc gia nếu bạn chưa đăng ký nhãn hiệu độc quyền, logo ra nước ngoài, chính vì vậy, đối với các hợp đồng đại lý ở nước ngoài thì rất dễ đại lý đó sẽ tìm cách đăng ký thương hiệu của bạn. Doanh nghiệp cần chặt chẽ trong vấn đề chuyển nhượng thương hiệu khi có thay đổi vốn góp, chủ doanh nghiệp để tránh những tranh chấp sau này.

Bản sắc của thương hiệu nên được tạo ra bằng cách sử dụng nhất quán các thành tố của thương hiệu như nhất quán về vị trí sử dụng và về màu sắc, cách viết, font chữ, tỷ lệ, cách kết hợp… các thành tố thương hiệu. Trong doanh nghiệp nên xây dựng một quy chế hoặc sổ tay sử dụng thương hiệu để mọi người, mọi nơi đều hiểu và sử dụng thống nhất.

Thương hiệu là tài sản quý của doanh nghiệp. Do đó, bên cạnh các chức năng quản lý thông thường (như quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý chất lượng…) cần bổ sung chức năng “quản lý thương hiệu” trong doanh nghiệp với những con người, trách nhiệm quyền hạn cụ thể, điều kiện làm việc và ngân sách hoạt động cụ thể.

Kinh nghiệm bảo hộ thương hiệu
Rate this post