Hạn chế của việc xây dựng thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế

Các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu kiến thức về pháp luật, họ nghĩ rằng chỉ cần đăng ký thương hiệu ở Việt Nam là đã hoàn thành xong thủ tục. Mà các doanh nghiệp chưa nhận thức được rằng họ cần phải tiến hành đăng ký thương hiệu trước 6 tháng đến 1 năm khi muốn đưa sản phẩm của mình vào bất  kỳ thị trường nước ngoài nào. Cho nên doanh nghiệp thường chờ cho đến khi có thị tường xuất khẩu sau đó mới tiến hành đăng ký thương hiệu. Đăng ký như vậy là đã quá muộn.

Đăng ký thương hiệu

Tâm lý phổ biến cả các doanh nghiệp là muốn ăn chắc trong hoạt động kinh doanh của mình. Họ thường nghĩ không biết có làm ăn được ở thị trường đó hay không mà lại bỏ ra một khoản tiền để tiến hành đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu ở nước ngoài. Do đó, họ thường chờ cho sản phẩm của mình có chỗ đứng trên thị trường nước ngoài rồi mới đăng ký bảo hộ các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Nếu như có tư tưởng làm ăn lớn thì họ cần phải biết đầu tư cho những bước cơ bản để xây dựng thương hiệu ở thị trường nước ngoài mà mình dự định quảng bá sản phẩm.

Một số doanh nghiệp lại có tư tưởng làm ăn ngày nào biết ngày đấy cho nên họ vẫn tiến hành hoạt động xuất khẩu mà không tiến hành đăng ký thương hiệu và như vậy khi sản phẩm phát triển ở thị trường nước ngoài thị họ sơm muộn gì cũng sẽ bị đối thủ cạnh tranh đánh bật ra khỏi thị trường do chiến lược kinh doanh khá lỏng lẻo.

Nhiều thương hiệu ở Việt Nam khi đưa ra thị trường nước ngoài đã bị mất mà việc lấy lại thường rất khó khăn, tốn kém về thời gian, tiền bạc, và có khả năng là sẽ mất trắng.

Như vậy để có thể thành công ở thị trường nước ngoài thì đăng ký thương hiệu cần phải đi trước một bước trong chiến lược kinh doanh. Điều này có ý nghĩa quan trong khi chúng ta vươn tới tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu.

Hạn chế của việc xây dựng thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế
Rate this post