Tìm hiểu đăng ký giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật được thể hiện bằng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, tuy nhiên để nhận được sự bảo hộ của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì cần phải đăng ký giải pháp hữu ích. Thuộc tính cơ bản của giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề.

Đăng ký giải pháp hữu ích

Trong cuộc sống hàng ngày giải pháp hữu ích là đối tượng sở hữu trí tuệ mang lại rất nhiều lợi ích cho con người, nó hiện diện ở mọi nơi như: nơi ở, nơi làm việc, và thậm chí là bất kỳ nơi nào mà có sự tồn tại của con người; Từ những sản phẩm phức tạp, như thang máy, điện thoại, xe máy, máy vi tính, tàu biển,… thậm chí vật dụng đơn giản như chổi quét nhà, đôi dép,…

Trình độ sáng tạo của giải pháp kỹ thuật là bước tiến sáng tạo thì mới đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký giải pháp hữu ích và sẽ được bảo hộ và cho đến ngày ưu tiên của đơn so với trình độ sáng tạo kỹ thuật ở trong và ngoài nước, giải pháp đó được tạo ra bởi người có kiến thức, hiểu biết rộng rãi. Giải pháp kỹ thuật có khả năng ứng dụng nếu dựa vào bản chất kỹ thuật được mô tả ở sáng chế, giải pháp hữu ích, thông qua việc chế tạo có thể thực hiện được giải pháp đó, hàng loạt các sản phẩm được sản xuất đưa ra thị trường hay có thể áp dụng lặp lại nghiều lần quy trình là nội dung của giải pháp hữu ích để giữ được kết quả ổn định.

Các đối tượng không được đăng ký giải pháp hữu ích bao gồm: lý thuyết khoa học, sơ đồ, phát minh, quy tắc và phương pháp để thực hiện những hoạt động trí óc, phương pháp toán học, kế hoạch, thực hiện trò chơi kinh doanh, cách thức thể hiện thông tin, quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh, giống thực vật giống động vật, phương pháp phòng ngừa chuẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật, chương trình máy tính, cách thức thể hiện thông tin, giải pháp chỉ mang tính thẩm mỹ.

Quý khách hàng có mong muốn hiểu về đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kịp thời, theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 \ 0978635623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách

Tìm hiểu đăng ký giải pháp hữu ích
Rate this post