Việc soạn thảo đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế

Yêu cầu về đơn được đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích ở các nước là khác nhau. Tuy nhiên có ba yêu cầu cơ bản về soạn thảo đơn cần lưu ý.

Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Yêu cầu thứ nhất, là đơn yêu cầu đăng ký sáng chế chỉ nên đề cập đến duy nhất một sáng chế, hoặc một nhóm các sáng chế kết nối với nhau tới mức tạo thành một ý tưởng sáng tạo chung duy nhất. Yêu cầu này thường được gọi là tính thống nhất của sáng chế.

Thứ hai, phần mô tả phải bộc lộ sáng chế một cách rõ ràng và đầy đủ để có thể đánh giá được sáng chế và để một người có trình độ kỹ thuật trung bình cũng có thể thực hiện được sáng chế đó. Đây là điều rất quan trọng, bởi một trong những chức năng chính của bản mô tả là cung cấp các thông tin kỹ thuật cho bên thứ ba, một khái niệm quan trọng cần lưu ý trong yêu cầu này là “ một người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng” Điều này cho phép đơn giản hóa bản mô tả bởi sự giả định rằng người đọc là người có am hiểu trong lĩnh vực đó nên không cần phải mô tả mọi chi tiết cơ sở của sáng chế.

Thứ ba, để được tiến hành, đơn yêu cầu bảo hộ phải bao gồm các yêu cầu cần bảo hộ để xác định rõ phạm vi bảo hộ. Yêu cầu bảo hộ phải rõ ràng và súc tích và được phần mô tả chứng minh đầy đủ. Yêu cầu cơ bản thứ ba này cũng rất quan trọng vì các yêu cầu bảo hộ chính là cơ sở để xác định phạm vi bảo hộ sáng chế. Chính qua việc căn cứ vào những yêu cầu bảo hộ mà bên thứ ba có thể biết họ có thể và không thể làm gì. Yêu cầu bảo hộ không được mở rộng hơn hoặc khác với những gì đã được mô tả.

Nội dung soạn thảo đơn gồm những phần chính sau đây:

  • Phần đầu của bản mô tả tiêu biểu bao gồm hai yếu tố: tên của sáng chế và trình bày vắn tắt về lĩnh vực kỹ thuật mà sáng chế thuộc về. Phần này thường bắt đầu bằng “ Sáng chế này thuộc…”
  • Phần thứ hai của bản mô tả về tình trạng kỹ thuật của sáng chế: khi soạn thảo phần này, người đại diện Sở hữu công nghiệp thường nêu ra những vấn đề tồn tại hay các khó khăn mà sáng chế sẽ giải quyết. Phần thứ hai rất quan trọng vì việc cung cấp một sự hiểu biết cu thể về sáng chế và đặt nó vào một bối cảnh khác hẳn với tình trạng kỹ thuật đã biết.
  • Phần thứ ba của bản mô tả tóm tắt sáng chế bằng những thuật ngữ sao cho dễ hiểu. Người đại diện sở hữu công nghiệp thường sẽ mô tả sáng chế bằng những thuật ngữ khái quát tương ứng với những gì mà họ dự định sử dụng yêu cầu bảo hộ độc lập. Khi sử dụng kỹ thuật này, họ sẽ tránh được những tranh chấp, xung đột có thể phát sinh trên cơ sở khác biệt giữa sáng chế được mô tả và sáng chế được xác định theo yêu cầu bảo hộ.
  • Trong phần thứ tư và bản mô tả, thường có hai yếu tố, đó là mô tả vắn tắt các hình vẽ, nếu hình vẽ là cần thiết, và phần mô tả chi tiết của một hoặc nhiều phương án thực hiện sáng chế ví dụ nếu sáng chế liên quan tới một số đối tượng kỹ thuật, có thể sử dụng các hình chiếu, mặt cắt, phối cảnh sơ đồ các bộ phận của đối tượng. Các yếu tố của hình vẽ được mô tả phải được đánh số trong hình vẽ và các số này được sử dụng trong phần mô tả phương án thực hiện.

Các yêu cầu bảo hộ là phần trung tâm hay phần cốt lõi của bất kỳ sáng chế nào bởi chúng xác định phạm vi bảo hộ hay chính là mục đích của một sáng chế, đó là việc xác định rõ phạm vi độc quyền mà bằng độc quyền sáng chế đem lại.

Quý khách hàng có mong muốn sử dụng Dịch vụ đăng ký sáng chế hay có bất cứ thắc mắc nào khi làm thủ tục đăng ký sáng chế hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!

Việc soạn thảo đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế
Rate this post