Họ sáng chế

Khi người nộp đơn muốn đăng ký sáng chế giải pháp hữu ích của mình ở nhiều nước, thì tất cả đơn đăng ký sáng chế đó và tất cả tài liệu công bố tiếp theo liên quan đến sáng chế đó được gọi chung là họ sáng chế.

Đăng ký sáng chế

  • Có ít nhất ba cách để xác định họ sáng chế:
  1. Tất cả các tư liệu sáng chế cho dù trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến tài liệu ưu tiên sẽ thuộc về sáng chế.
  2. Tất cả các tư liệu sáng chế có ít nhất một tài liệu ưu tiên chung sẽ thuộc về sáng chế.
  3. Tất cả các tư liệu sáng chế có cùng ngày hoặc các ngày ưu tiên sẽ thuộc về sáng chế.

Vì vậy, để tạo ra một họ sáng chế, sáng chế phải được nộp ở một vài nước. Người nộp đơn sẽ phải nộp thêm một số chi phí để mở rộng phạm vi bảo hộ ra các nước khác nếu đáng làm điều đó. Do đó, các sáng chế là thành viên của sáng chế đồng dạng nhìn chung sẽ có giá trị cao hơn so với sáng chế chỉ được đăng ký ở một nước duy nhất.

  • Vai trò

Các họ sáng chế có vài trò đặc biệt quan trọng:

  1. Trong việc tìm được sáng chế được mô tả bằng một ngôn ngữ khác;
  2. Trong việc đánh giá tầm quan trọng toàn cầu của một sáng chế (họ sáng chế càng có nhiều thành viên, thì sáng chế đó càng quan trọng);
  3. Trong việc xác định đối thủ cạnh tranh và đối tác kinh doanh tiềm năng trong chiến lược tiếp thị toàn cầu cho sản phẩm hay quy trình.

Quý khách hàng có mong muốn sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!

Họ sáng chế
Rate this post