Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích là quyền của chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích đó. Việc đăng ký sáng chế nhằm đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu sáng chế đó như: quyền khai thác công dụng, quyền bán, tặng, cho,… và có đủ cơ sở pháp lý khi có tranh chấp phát sinh liên quan đến sáng chế đó.

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích:

Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích trước hết thuộc về tác giả hoặc người thừa kế hợp pháp của tác giả;

Nếu sáng chế, giải pháp hữu ích được tạo ra khi tác giả thực hiện nhiệm vụ do :

Tổ chức mà tác giả là thành viên giao cho hoặc được tác giả tạo ra chủ yếu do sử dụng kinh phí, phương tiện vật chất của Tổ chức,thì quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích đó thuộc về Tổ chức giao việc hoặc Tổ chức cung cấp kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả;

Nếu sáng chế, giải pháp hữu ích được tạo ra do tác giả thực hiện Hợp đồng thuê việc với Tổ chức hoặc cá nhân khác,và trong Hợp đồng không có thoả thuận nào khác, thì quyền nộp đơn sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp thuộc về Tổ chức hoặc cá nhân đã ký Hợp đồng đó với tác giả.

Người nộp đơn sáng chế, giải pháp hữu ích có thể chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp,cho cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể khác thông qua văn bản chuyển giao quyền nộp đơn.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký sáng chế hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín, chúng tôi cung cấp dịch vụ tra cứu sáng chế để quý khách có thể tránh được sự trùng lặp sáng chế và tư vấn miễn phí theo địa chỉ :

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!

Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích
Rate this post